TRADITIES en HERDENKINGEN
Het 5 Linie Regiment en Bataljon Bevrijding hebben rijke tradities en onze verenigingen streven ernaar deze in ere houden. In hun lange bestaan zijn er geweldige inspanningen en offers gebracht. Daarvoor zijn we al de oudgedienden erkentelijk.
Hun voorbeeld moet ook door toekomstige generaties gedragen worden.
Onze traditiezaal in Leopoldsburg herbergt sinds de fusie van beide eenheden in 1992 al deze herinneringen. U kan er niet alleen getuigenissen vinden van in het prille bestaan maar ook getuigenissen van opoffering, heldhaftig en moedig gedrag. De traditiezaal van het kwartier Rumbeke in Soest werd in 1992 overgebracht naar het kwartier Luitenant Generaal Piron in Leopoldsburg.
Tijdens onze georganiseerde activiteiten, stellen de verenigingen, de traditiezaal open en kunnen de  bezoekers onder kundige begeleiding, alle uitgestalde voorwerpen en foto's rustig bekijken.

Met deze virtuele rondgang in onze traditiezaal willen we graag een impressie geven van onze verzameling waardevolle elementen zoals enkele honderden voorwerpen, documenten, foto's en uniformstukken.

H A R T E L I J K   W E L K O M   IN   ONZE  'VIRTUELE TRADITIEZAAL'.

 


© 2022 5li-Virtuele traditiezaal - Webmaster: Jos Pille  - (Op foto klikken om te vergroten)


Rating: 0 sterren
0 stemmen

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.